Товариство з обмеженою відповідальність «Укрреєстр-Харків» надає послуги та консультації:

• з обліку прав власності на іменні цінні папери

• з відкриття та обслуговування поточних рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб

• з підготовки та проведенню загальних зборів акціонерів

• дилерскі послуги у операціях з цінними паперами

• у галузі майнових прав інтелектуальної власності, що віднесені до статутного капіталу (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг, об'єктів авторського права, в тому числі на програмне забеспечення)

• з оформлення документів для передачі майнових прав інтелектуальної власності